Literatuur en bronnen
 

De dagtaak van de schrijfster Top Naeff. Nieuwe Rotterdamsche Courant, 1928. (RAD)
Top Naeff zestig jaren. 19-3-1938. Dordrechtsch Nieuwsblad. Plakboeken krantenartikelen Augustijnenhof.
Bij den zestigsten verjaardag van Top Naeff. Een beschouwing over haar schrijfmanier en een overzicht van haar werk terughoudendheid en inmenging. Nieuwe Rotterdamsche Courant, 23-3-1938. Plakboeken krantenartikelen Augustijnenhof.
Huldiging Top Naeff. 28-3-1938. Dordrechtsch Nieuwsblad. Plakboeken krantenartikelen Augustijnenhof.
'Klein witboek' van Top Naeff. D. Coster, 1948. (RAD)
De ingedamde passie van Liesbeth van Landschot  en van Top Naeff. Gé Vaartjes, 1986. Tijdschrift over de Nederlandse letterkunde nr. 5. (RAD)
Top Naeff. Een superieure mevrouwen-schrijfster. J. de Koning, 1988. VU Magazine nr. 6. (RAD)
Nieuwe Haven 38. Het geboortehuis van Top Naeff. Angenetha Balm, Jan Willem Boezeman, 2006. Tijdschrift Achter de Blauwpoort nr. 11-15.
Dordtse dame en rebel. Biografie over Top Naeff. Gé Vaartjes, 2010. Tijdschrift Vereniging Oud-Dordrecht.
Rebel & dame. Biografie van Top Naeff. Gé Vaartjes, 2010.
Begin voor Top Naeff festival is gemaakt. 2012. Tijdschrift Dordrecht Monumenteel nr. 44.
Een huis met een literaire geest. Jan WIllem Boezeman, 2013. Tijdschrift Dordrecht Monumenteel nr. 49.
De Dordtse Letteren 1572-2019. Kees Klok, 2019. Verhalen van Dordrecht nr. 38.
Dochters van Dordrecht. Saskia Lensink, 2020.

Oeuvre
't Was beter zo (1898), novelle.
De genadeslag (1899), toneel.
School-idyllen (1900), jeugdboek
Aan flarden (1901), toneel.
De tweelingen (1901).
Het weerzien (1902), toneel.
In mineur (1902).
't Veulen (1903), jeugdboek.
De dochter (1906).
De glorie (1906).
In den dop (1906).
De stille getuige (1907).
Oogst (1908).
Voor de poort (1912), roman.
Dramatische kronieken (1918-1923) (4 delen).
Vriendin (1920).
Charlotte von Stein. Een episode (1921).
Een wanklank (1923).
Een stiefkind (1923).
Levenslang (1923).
Voorbijgangers (1925).
Letje, of de weg naar het geluk (1926), jeugdboek.
Klein avontuur (1928).
Offers (1932).
Twee tooneelspeelsters. Sarah Bernhardt en Eleonora Duse (1934).
Een huis in de rij (1935).
Juffrouw Stolk en andere verhalen (1936).
Zie de maan schijnt... Spel in drie bedrijven (1946), toneel.
Klein Witboek (1947), Verzen 1940-1945.
Willem Royaards, de toneelkunstenaar in zijn tijd (1947).
Mijn grootvader en ik en andere verhalen (1948).
Tredmolen en andere verhalen (1948).
Zo was het ongeveer (1950), autobiografie.
 

(RAD: Bibliotheek Regionaal Archief Dordrecht)

Deze publicaties zijn in te zien in de bibliotheek van Historisch Informatiepunt Augustijnenhof.
(Het oeuvre op aanvraag)