Literatuur en bronnen
 
't Begin van Hollant in Dordrecht. Johan van Beverwijck, 1640.
De sententie van den keyser, beroerende het stapelrecht der stede Dordrecht, met de verklaringe daer op gevolght. 1663. Uitgever H. en J. van Esch. (RAD)
Beschryvinge der stad Dordrecht. Matthijs Balen, 1677.
Publicatie van de provisioneele representanten van het volk van Holland betreffende de opheffing van tollen, stapelrecht en andere plaatselijke privilegien. 1796. Uitgever Scheltus. (RAD)
Memorie, houdende de gronden van bezwaar welken er in de afschaffing van het stapelrecht, zoo voor de stad Dordrecht als voor de byzondere beampten en gildens daar by geinteresseerd zynde, geleegen zyn. A.W.N. van Test van Goudriaan, 1797. (RAD)
Dordrecht in de 13e eeuw. Jan van der Maas (archivaris J.L. van Dalen), nr. 97. Dordrechtse Courant, rubriek Dordtse Schetsen. (Gebundelde overdruk Augustijnenhof).
Geschiedenis van het Dordtsche stapelrecht. Proefschrift Martinus Nijhoff, 1900.
Een merkwaardig Proefschrift (stapelrecht). Jan van der Maas (archivaris J.L. van Dalen), ca. 1900. Dordrechtse Courant, rubriek Dordtse Schetsen. (Gebundelde overdruk Augustijnenhof).
Geschiedenis van Dordrecht. J.L. van Dalen, 1931.
Stapelrecht. C.J.P. Lips, 1974. Wandelingen door Oud-Dordrecht.
Het stapelrecht in Dordrecht. 1991. Tijdschrift Vereniging Oud-Dordrecht.
Het stapelrecht van 1299. R. Benschop, E. Havers, 1999. Tijdschrift Vereniging Oud-Dordrecht.
Geschiedenis van Dordrecht tot 1572, diverse auteurs, 1996.
Lusten en lasten van het stapelrecht. Wim van Wijk, 2006. Tijdschrift DiEP nr. 4.
De oudste stad van Holland. Opkomst en verval van Dordrecht 1000-1421 H. 't Jong, 2020.
Belastingen in vroeger tijd. Het Stapelrecht van Dordrecht. Harry Aardoom, 2020. Tijdschrift Vereniging Oud-Dordrecht.
 

(RAD: bibliotheek Regionaal Archief Dordrecht)

Deze publicaties zijn in te zien in de bibliotheek van Historisch Informatiepunt Augustijnenhof