Literatuur en bronnen
 
 
Beschryvinge der stad Dordrecht. Matthijs Balen, 1677.
Beschrijving der stad Dordrecht. J. Sels, 1854.
Geschiedenis van Dordrecht. J.L. van Dalen, 1931.
Stadsbrand van 1457. C.J.P. Lips, 1974. Wandelingen door Oud-Dordrecht.
Geschiedenis van Dordrecht tot 1572. Diverse auteurs, 1998.

 

Deze publicaties zijn in te zien in de bibliotheek van Historisch Informatiepunt Augustijnenhof