Literatuur en bronnen
 
Brievenboeken, met krantenknipsels uit de Dordtse dagbladen met betrekking tot de geschiedenis van Dordrecht en de sanering, verzameld door J. Smit. Grotendeels  periode 1950-1964. (RAD)
Sanering binnenstad. 1956, 1957,1958, 1959, 1961, 1963. Jaarverslag Vereniging Oud-Dordrecht.
Plannen voor sanering oude binnenstad. Stichting Oud-Dordrecht, jaarverslag 1957.
Sanering binnenstad. Verzoekschrift Stichting Oud-Dordrecht, jaarverslag 1958.
Dordtse binnenstad gaat helemaal ‘plat. Maar er zijn bezwaren. Dagblad De Telegraaf, 21-5-1958. (Augustijnenhof ordner H)
Stadssanering. Dempen Spuihaven. Jaarverslag Vereniging Oud-Dordrecht, 1959.
Stadssanering. Doorbraak Scheffersplein. Jaarverslag Vereniging Oud-Dordrecht, 1959.
Stadssanering. Dempen Spuihaven. Jaarverslag Vereniging Oud-Dordrecht, 1959.
Saneringsproblemen in de raad. Overheid mag soms soepeler zijn dan de particulier. Dagblad De Dordtenaar, 27-7-1960. (Augustijnenhof ordner F)
Compromis tussen esthetische- en verkeerseisen. Vernieuwing Steegoversloot wordt opgevat als proef. Dagblad De Dordtenaar, 1960 (?). (Augustijnenhof ordner F)
Plan voor nieuw stadhuis gekozen. Straks monumentaal gebouwd op weids aangelegd plein. (Locatie Beverwijcksplein). Dagblad De Dordtenaar, 20-8-1960. (Augustijnenhof ordner F)
Het Arbeidsbureau en (café) de Ruwaard (van Putten) verdwijnen. Dagblad De Dordtenaar, 1960 (?). (Augustijnenhof ordner F)
Plan voor nieuw marktplein. Winkels, kantoren en vierenvijftig flats. Dagblad De Dordtenaar, 6-4-1960. (Augustijnenhof ordner F)
Sanering beheerst raadsvergadering. Markt inderdaad verplaatst naar plein bij Varkenmarkt. Dagblad De Dordtenaar, 13-4-1960. (Augustijnenhof ordner F)
Tolbrugstraat W.Z. vier meter breder. Nieuwe weg achter Wijnstraat ten behoeve van busverkeer. Dagblad De Dordtenaar, 8-4-1960. (Augustijnenhof ordner F)
Ir. Bijleveld sprak over sanering. Brochure gekritiseerd. Dagblad De Dordtenaar, 13-12-1960. (Augustijnenhof ordner F)
B. en W. blijven bij hun mening. Beverwijckplein is de juiste plaats voor stadhuis. Dagblad De Dordtenaar, 26-9-1960. (Augustijnenhof ordner F)
Transacties voor de bebouwing van de hoek Joh. de Wittstraat - Vest voor de sanering van de binnenstad. Dagblad De Dordtenaar, 23-7-1960. (Augustijnenhof ordner F)
Binnenstad vanuit vliegtuig gezien. Belangrijk deel in nabije toekomst niet te herkennen. Dagblad De Dordtenaar, 31-8-1960. (Augustijnenhof ordner F)
Mr. Van der Dussen over sanering: Discussie niet mogelijk voordat plan gereed is. Dagblad De Dordtenaar, 16-3-1961. (Augustijnenhof ordner F)
Verbreding van de Sarisgang is urgent punt in het saneringsplan. Dagblad De Dordtenaar, 11-9-1961. (Augustijnenhof ordner G)
Bredere verbinding tussen Spuihaven en Stadhuisplein. Ongedateerd krantenknipsel. (Augustijnenhof ordner G)
Gat bij Lutherse Kerk door nieuw winkelblokje gestopt. Dagblad De Dordtenaar, 28-9-1961, (Augustijnenhof ordner G)
Verschil van mening rondom de sanering blijft bestaan. Dagblad De Dordtenaar, 8-3-1961. (Augustijnenhof ordner F)
Ex-burgemeester van Amersfoort over sanering: Dordt moet zichzelf blijven en toch met de tijd meegaan.  15-3-1961. (Augustijnenhof ordner F)
Ideaal van Comité Binnenstad Dordrecht: Vruchtbare uitwisseling van gedachten over sanering. Dagblad De Dordtenaar, 10-3-1961. (Augustijnenhof ordner F)
Spuihaven en strook er langs worden volkomen veranderd. Dagblad De Dordtenaar, 28-8-1961. (Augustijnenhof ordner F)
Na bijna 90 jaar trouwe dienst. St. Jorisbrug maakt plaats voor betonnen soortgenoot. Dagblad De Dordtenaar, 31-8-1961. (Augustijnenhof ordner F)
Doorbraak Wijnstraat-Nieuwemarktsplein. Gemeente kan belangrijkste obstakel (apotheek) kopen. Dagblad De Dordtenaar, 2-9-1961. (Augustijnenhof ordner F)
Burgerij en vernieuwers bijeen. Saneringsplan bron van vele vragen en kritiek. Dagblad De Dordtenaar, 3-10-1961. (Augustijnenhof ordner F)
Doorbraken volgens het saneringsplan. Doelstraat wordt verlengd tot langs het gerechtsgebouw. Dagblad De Dordtenaar, 24-10-1961. (Augustijnenhof ordner F)
Sanering opent binnenstad. Ruimte voor het verkeer in gebied van Lindenstraat en Stoofstraat. Dagblad De Dordtenaar, 24-8-1961. (Augustijnenhof ordner F)
Matiging in de saneringsplannen. Doorbraken in Vriesestraat zijn teruggebracht tot één. Dagblad De Dordtenaar, 18-8-1961. (Augustijnenhof ordner F)
Saneringsplan in definitieve vorm. Bezwaarschriften slechts aanleiding enige veanderingen in details. Dagblad De Dordtenaar, 28-1-1961. (Augustijnenhof ordner F)
Parkeerplannen voor de toekomst onder de loep. Goedkeuring voor plan Varkenmarkt. Dagblad De Dordtenaar, 23-2-1961. (Augustijnenhof ordner F)
Laatste bewoners verlaten Zakkendragersstraatje. Dagblad De Dordtenaar, 30-1-1961. (Augustijnenhof ordner F)
Sanering in de Merwestad. Wat vele gemoederen in Dordrecht verontrust. Nieuwe Rotterdamse Courant, 1961. (Augustijnenhof ordner F)
In het stadhuis en historische Statenzaal definitieve saneringsplan ter visie gelegd. Minder drastisch dan basisplan. Dagblad De Dordtenaar, 1-8-1961. (Augustijnenhof ordner F)
Tussen Steegoversloot en Tolbrug wordt vernieuwd. Dagblad De Dordtenaar, 7-1-1961. (Augustijnenhof ordner F)
Veertig meter brede brug gaat Vest en Kromhout verbinden. Dagblad De Dordtenaar, 29-9-1961. (Augustijnenhof ordner F)
Stichting Binnenstad aan Raad: Saneringsplan in deze vorm niet aanvaarden. Uitvoering: grote schade. Dagblad De Dordtenaar, 31-8-1961. (Augustijnenhof ordner F)
“Geen vandalisme”.  Burgemeester Dordrecht over sanering binnenstad. Dagblad De Dordtenaar, 1961 (?). (Augustijnenhof ordner F)
Moeilijkheden in de Merwestad. Pro en contra basisplan gemeente Dordrecht. Dagblad De Dordtenaar, 7-2-1961. (Augustijnenhof ordner F)
Grote transacties voor afwikkelen sanering. Dagblad De Dordtenaar, 29-6-1961. (Augustijnenhof ordner E)
Oud en nieuw aan de Stationsweg. Dagblad De Dordtenaar, 15-7-1961. (Augustijnenhof ordner E)
Opvallende doorbraak bij hoek Raamstraat-Bagijnhof. Dagblad De Dordtenaar, 3-8-1961.
Palingstraatje schakel in verbinding rond binnenstad. Dagblad De Dordtenaar, 7-8-1961. (Augustijnenhof ordner E)
Saneringsplan. Vrieseplein afgeschreven. Dagblad De Dordtenaar, 5-9-1961. (Augustijnenhof ordner E)
Sint Jorisbrug. Dam is het goedkoopst, brug het minst riskant. Hele Spuihaven dempen? Dagblad De Dordtenaar, 6-9-1961.
Bedrijvengebouw eist één kant van Geldelozepad op. Dagblad De Dordtenaar, 12-9-1961. (Augustijnenhof ordner E)
Achterom gaat verdwijnen na verplaatsing postkantoor. Dagblad De Dordtenaar, 14-9-1961. (Augustijnenhof ordner E)
Het toekomstig marktplein van Dordt. Het Vrije Volk, 22-9-1961. (Augustijnenhof ordner E)
Doorbraak tussen Wijnstraat en marktplein aan Varkenmarkt. Dagblad De Dordtenaar, 27-9-1961. (Augustijnenhof ordner E)
Fraaie vondst. Een plein aan de Merwekade. Dagblad De Dordtenaar, 2-10-1961. (Augustijnenhof ordner E)
Lampetsteeg en Steenstraat worden delen van bedrijven. Dagblad De Dordtenaar, 26-10-1961. (Augustijnenhof ordner E)
Vaarwel Boogjes. Dagblad De Dordtenaar, 30-11-1961. (Augustijnenhof ordner E)
Naast Nieuwe Hilstraat komt begin van grote verkeersweg. Dagblad De Dordtenaar, 21-11-1961. (Augustijnenhof ordner E)
Drastische verandering in omtrek van Weeshuisplein. Dagblad De Dordtenaar, 5-12-1961. (Augustijnenhof ordner E)
Veranderingen in gebied rondom Zwijndrechts Veer (Buiten Walevest). Dagblad De Dordtenaar, 1-12-1961. (Augustijnenhof ordner E)
Schrootaffaire in Boogjes. Smerigste stukje Dordrecht. Dagblad De Dordtenaar, 12-2-1962. (Augustijnenhof ordner F)
Weer een stapje in saneringswerk. Vrijmaken van bouwgrond op Vest is begonnen. (hoek Vest – Nieuwe Hilstraat). Dagblad De Dordtenaar, 4-7-1962. (Augustijnenhof ordner F)
Moker zwaait in vervallen binnenstad. Aan Hellingen groeit ruimte voor gebouwen en verkeer. Dagblad De Dordtenaar, 25-7-1962. (Augustijnenhof ordner F)
Tolbrugstraat Waterzijde weldra geheel verdwenen. Dagblad De Dordtenaar, 1-9-1962. (Augustijnenhof ordner F)
Villa Casa Cara (73 jaar) valt onder de sloophamer. Hoek Johan de Wittsrtaat en Cornelis de Wittstraat. Dagblad De Dordtenaar, 24-8-1962. (Augustijnenhof ordner F)
Wederopbouw Varkenmarkt zal binnenkort beginnen. Dagblad De Dordtenaar,23-3-1962. (Augustijnenhof ordner F)
Bebouwing marktplein wordt voortvarend aangepakt. Raad verkoopt grond aan Van der Vorm. Dagblad De Dordtenaar, 28-3-1962. (Augustijnenhof ordner F)
Laatste obstakel in Boomstraat valt. Dagblad De Dordtenaar, 4-1-1962. (Augustijnenhof ordner E)
Spuihaven is moeilijkst te verteren bron van het saneringsplan. Dagblad De Dordtenaar, 17-1-1962. (Augustijnenhof ordner E)
Afbraak en herbouw Sarisgang kunnen binnenkort beginnen. Dagblad De Dordtenaar, 12-10-1963. (Augustijnenhof ordner E)
Dordt uit de lucht gezien. Binnenstad rondom stadhuis. Dagblad De Dordtenaar, 5-11-1963. (Augustijnenhof ordner F)
Aan de Vest en Boogjes wordt stevig gesloopt. Dagblad De Dordtenaar, 17-10-1963. (Augustijnenhof ordner E)
Sleutels voor 1 januari inleveren. Afbraak hoek Sarisgang – Bagijnhof in het verschiet. Dagblad De Dordtenaar, 27-12-1963. (Augustijnenhof ordner F)
Saneringsplan goedgekeurd. Dagblad De Dordtenaar, 19-8-1964. (Augustijnenhof ordner E)
Werk aan belangrijkste toegang tot binnenstad. Kostbaar stuk grond vrijgemaakt. Sloopwerk hoek Vest - Nieuwe Hilstraat. Dagblad De Dordtenaar, 2-3-1964. (Augustijnenhof ordner F)
Nog één bewoonde woning op de Hellingen. Dordrechtsch Nieuwsblad, 13-6-1964. (Augustijnenhof ordner F)
Saneringsplan vandaag in Raad van State. Dagblad De Dordtenaar, 6-2-1964. (Augustijnenhof ordner F)
Bedrijvengebouw het hoogst genoteerd op urgentielijst (bebouwing gebied Hellingen). Dagblad De Dordtenaar, 26-8-1964. (Augustijnenhof ordner F)
Moeizaam ontruimingswerk Vest-Johan de Wittstraat. Dagblad De Dordtenaar, 12-2-1964. (Augustijnenhof ordner F)
Spuiboulevard veel breder dan de Champs Elysées in Parijs. Dagblad De Dordtenaar, 30-7-1964. (Augustijnenhof ordner F)
Vrieseplein krijgt ander aanzien. Dagblad De Dordtenaar, 8-2-1964. (Augustijnenhof ordner F)
Sociale gevolgen van sanering. Deskundigen bespraken de Dordtse volksverhuizing. Dagblad De Dordtenaar, 25-11-1964. (Augustijnenhof ordner F)
Refaja zal het gebied tussen Havenstraat en Singel beslaan. Dagblad De Dordtenaar, 13-6-1964. (Augustijnenhof ordner F)
Tekening in bouwwerk langs Johan de Wittstraat. Dagblad De Dordtenaar, 29-2-1964. (Augustijnenhof ordner F)
Wat gaat er met voormalig Hervormd Rusthuis gebeuren? (Bagijnhof). Dagblad De Dordtenaar, 21-11-1964. (Augustijnenhof ordner F)
Nieuwe activiteit aan Varkenmarkt. Bouwterrein vrijgemaakt langs Tolbrugstraatje. Dagblad De Dordtenaar, 28-10-1964. (Augustijnenhof ordner F)
Minister P. Bogaers kwam saneringsgebied bekijken. Dagblad De Dordtenaar, 27-11-1964. (Augustijnenhof ordner F)
Kiosk hoek Johan de Wittstraat – Bagijnhof weldra verdwenen. Dagblad De Dordtenaar, 13-1-1964. (Augustijnenhof ordner F)
Opening in gevelwand van de Wijnstraat verwijd. Toegang tot toekomstig marktplein. Dagblad De Dordtenaar, 10-10-1964. (Augustijnenhof ordner E)
Grootscheepse aanpak van sanering verwacht. Dagblad De Dordtenaar, 31-12-1964. (Augustijnenhof ordner F)
Zakenlieden over het parkeerverbod: Demping Spuihaven wordt steeds urgenter eis. Dagblad De Dordtenaar, 24-8-1963. (Augustijnenhof ordner F)
Dordt uit de lucht gezien. Hart van het saneringsgebied. Dagblad De Dordtenaar, 10-7-1964. (Augustijnenhof ordner F)
Dordt uit de lucht gezien. Saneringsgebied Varkenmarkt. Dagblad De Dordtenaar, 3-12-1964. (Augustijnenhof ordner F)
Bouwplan voor hoek Sarisgang-Vriesestraat. Dagblad De Dordtenaar, 8-10-1964. (Augustijnenhof ordner E)
Politie ruilt eeuwenoud krot tegen paleisachtig gebouw. Dagblad De Dordtenaar, 14-11-1964. (Augustijnenhof ordner F)
Rehabilitatieplan voor Blindenliedengasthuissteeg. Dagblad De Dordtenaar, 5-7-1965. (Augustijnenhof ordner F)
Ontwikkelingen tussen Vest, Bagijnhof en Raamstraat. Dagblad De Dordtenaar, 6-10-1965. (Augustijnenhof ordner F)
Plaats maken voor sanering. Opslagterrein Van Dijk aan voet Noordendijk. Dagblad De Dordtenaar, 22-10-1965. (Augustijnenhof ordner F)
Singel verliest vernauwing. Vier nieuwe panden op plaats van acht oude. Dagblad De Dordtenaar, 17-9-1965. (Augustijnenhof ordner F)
Van Villawijk tot modern flatgebouw. Van Simpang tot Tomado. Dagblad De Dordtenaar, 1965 (?). (Augustijnenhof ordner F)
Nieuwbouw Sarisgang. Weekkrant Merwesteyn, 13-1-1965. (Augustijnenhof ordner F)
Eerste contouren Statenplein gaan zich aftekenen. Dagblad De Dordtenaar, 1-4-1965. (Augustijnenhof ordner F)
Nieuw leven in verlaten gebied aan Varkenmarkt. Dagblad De Dordtenaar, 25-3-1965. (Augustijnenhof ordner F)
Vermoedelijk spoedig bebouwing linkerhoek Sarisgang-Bagijnhof. Dagblad De Dordtenaar, 2-2-1965. (Augustijnenhof ordner F)
Bouw Heer Heymansuisstraat. Krotten maken plaats voor twintig vrije huizen. Dagblad De Dordtenaar, 5-3-1965. (Augustijnenhof ordner F)
Als de Rijkskeuring maar kwam… Gereed voor bouw op hoek Vriesestraat – Sarisgang. Dagblad De Dordtenaar, 5-2-1965. (Augustijnenhof ordner F)
Rusthuis Bagijnhof bestaat niet meer. Dagblad De Dordtenaar, 1-7-1965. (Augustijnenhof ordner F)
Voorzitter Oudheidkundige Bond: Winkeliers bedreigen het oude stedeschoon. Dagblad De Dordtenaar, 19-6-1965. (Augustijnenhof ordner F)
Eerste fase Sarisgang bijna gereed. Doorbraak op het Bagijnhof – Raamstraat in voorbereiding. Dagblad De Dordtenaar, 5010-1965. (Augustijnenhof ordner F)
Nieuw urgentieschema sanering. Spuihaven en ontsluitingsweg naar Nieuwkerk bovenaan. Dagblad De Dordtenaar, 22-5-1965. (Augustijnenhof ordner F)
Groothoofdspoort zakt en vervormt zonder ophouden. Dagblad De Dordtenaar, 23-10-1965. (Augustijnenhof ordner E)
Dordrecht uit de lucht. (gebied rond Nieuwkerk, Groothoofd). Dagblad De Dordtenaar, 5-2-1965. (Augustijnenhof ordner F)
Moker blijft ruimte scheppen. Dordt breekt. Dagblad De Dordtenaar, 21-3-1966. (Augustijnenhof ordner E)
Sanering aan Vriesestraat. Sloopwerk, voltooiing van winkelpand en bouwput. Dagblad De Dordtenaar, 10-5-1966. (Augustijnenhof ordner E)
Winkels, kantoren en woningen tussen Vest en Bagijnhof. Dagblad De Dordtenaar (ongedateerd). (Augustijnenhof ordner E)
Vlucht uit Raamstraat 12. Heiblok zorgde met dreunende slagen voor nieuwe woningen. Dagblad De Dordtenaar, 11-11-1966. (Augustijnenhof ordner E)
Slopers maken waardevol gat. Verkeer kan iets veiliger de Vest passeren. Dagblad De Dordtenaar, 16-11-1966. (Augustijnenhof ordner E)
Doorbraak naar de Voorstraat. Kolfstraat begint allengs gewenste lijn te vertonen. Dagblad De Dordtenaar, 26-11-1966.
Winkelcentrum Pelserstraat. Dagblad De Dordtenaar, 29-3-1966. (Augustijnenhof ordner E)
Vriesestraat wijst juiste richting. Binnenstad past zich aan bij eisen van de tijd. Dagblad De Dordtenaar, 6-9-1966. (Augustijnenhof ordner D)
Rij krotten langs de Heer Heymansuisstraat verdwijnt. Dagblad De Dordtenaar, 12-4-1966. (Augustijnenhof ordner F)
Hoek Vest - Nieuwe Hilstraat. Bouwplan ABC vermoedelijk spoedig in uitvoering. Dagblad De Dordtenaar, 18-4-1966. (Augustijnenhof ordner F)
Hinderlijk gebouw kan verdwijnen. (Gebouwtje naast Twentsche Bank). Dagblad De Dordtenaar, 12-10-1966. (Augustijnenhof ordner F)
Belangrijk stuk stadssanering. (Locatie Oranjehotel, hoek Vest – Johan de Wittstraat). Dagblad De Dordtenaar, 1-11-1966. (Augustijnenhof ordner F)
De oudste protestantse kerk van Nederland mag niet gesloopt worden. (Nieuwkerk). Jaarverslag Vereniging Oud-Dordrecht, 1966.
Kerk aan Lenghenstraat verdwijnt. Doopsgezinde Gemeente wil nieuw gebouw zetten. Dagblad De Dordtenaar, 16-12-1966. (Augustijnenhof ordner F)
Ook sanering beïnvloed door kapitaalschaarste. Dagblad De Dordtenaar, 4-10-1966. (Augustijnenhof ordner F)
Tussen Vest en Bagijnhof begint weldra grootscheeps bouwwerk. (terrein tussen Vest, Nieuwe Hilstraat, Raamstraat en Bagijnhof). Dagblad De Dordtenaar, 2-11-1966. (Augustijnenhof ordner F)
Afbraak en vernieuwing aan Heer Heymansuisstraat. Dagblad De Dordtenaar, 1-6-1966. (Augustijnenhof ordner F)
Pleintje aan einde van Museumstraat. Dagblad De Dordtenaar, 27-1-1967. (Augustijnenhof ordner F)
Sanering werpt vraag op. Waar zijn erven van Heer van Godschalxoord? (Eigenaar grond waarop Burgemeesterspoortje onbekend). Dagblad De Dordtenaar, 15-2-1967. (Augustijnenhof ordner F)
Nieuwkerk gaat hollend naar de absolute ondergang. Een ton kan de Nieuwkerk nog twintig jaar laten staan. Dagblad De Dordtenaar 2-2-1967. (Augustijnenhof ordner A)
Sloopwerk langs Raamstraat. Lijnen van saneringsplan worden weer duidelijker. Dagblad De Dordtenaar, 18-4-1967. (Augustijnenhof ordner D)
Doorbraak Wijnstraat-Grote Markt spoedig compleet. Dagblad De Dordtenaar, 21-3-1967. (Augustijnenhof ordner D)
Kijck over den Dijck. Oude molen blijft diensten bewijzen. Dagblad De Dordtenaar, 12-7-1967. (Augustijnenhof ordner D)
Waardevolle gevels. Restauratie Nieuwstraat. Dagblad De Dordtenaar, 12-7-1967. (Augustijnenhof ordner D)
Zo ziet in de toekomst de Steegoversloot er uit. Dagblad De Dordtenaar, 4-8-1967. (Augustijnenhof ordner D)
Doorbraak Nieuwstraat-Steegoversloot. Dagblad De Dordtenaar, 14-8-1967. (Augustijnenhof ordner D)
Badhuis Vest verdwijnt. Dagblad De Dordtenaar, 24-11-1967. (Augustijnenhof ordner G)
Doopsgezinde Kerk valt onder de slopershamer. Dagblad De Dordtenaar, 27-7-1968. (Augustijnenhof ordner G)
Kapper A.H. de Grauw sluit zaterdag zaak. Tomado kan bouwplan realiseren. Dagblad De Dordtenaar, 16-7-1968. (Augustijnenhof ordner G)
De Stand van Zaken. Aanzet voor het bestemmingsplan Stadscentrum. Dienst Stadsontwikkeling, juni 1968. (Augustijnenhof ordner F)
Sloop van hoekpanden Bagijnhof-Raamstraat. Dagblad De Dordtenaar, 03-1968. (Augustijnenhof ordner D)
Slopers houden opruiming. Lelijk pakhuis langs Maartensgat verdwijnt. Dagblad De Dordtenaar, 2-9-1968. (Augustijnenhof ordner D)
Nieuw leven in Korte Breestraat. A.H.Buys bouwt winkel op grond van oude krotten. Dagblad De Dordtenaar, 30-10-1968. (Augustijnenhof ordner D)
Hoek Sarisgang-Bagijnhof. Sloop begint over enkele dagen. Dagblad De Dordtenaar, 30-12-1968. (Augustijnenhof ordner D)
Rapport Commissie Spuihaven. Plannen winkelgebied Pelserstraat, Botgenstraat. Gemeente Dordrecht, 1969.
Slopers actief langs de Vest. Noordoostelijk deel van City schreeuwt om sanering. Dagblad De Dordtenaar, 2-6-1969. (Augustijnenhof ordner G)
Unaniem en luid protest tegen plan Spuihaven. Winkeliers verheffen hun stem. Dagblad De Dordtenaar, 14-3-1970. (Augustijnenhof ordner F)
Hoek Spuiweg-Spuiboulevard in toekomstige visie. Dagblad De Dordtenaar, 2-10-1970. (Augustijnenhof ordner D)
Boten in Spuihaven straks als ratten in de val. Dagblad De Dordtenaar, 7-10-1970. (Augustijnenhof ordner D)
Spoedig beslissing over Spuihavenplan. Dordrechtsch Nieuwsblad, 9-3-1970 (Augustijnenhof ordner F)
Ruimte voor parkeergarages. Slopers bijna gereed met de Drie Vriendenhof. Dagblad De Dordtenaar, 21-2-1970.
Sloop Papeterspad. Dagblad De Dordtenaar, 19-6-1970. (Augustijnenhof ordner F)
Wolwevershaven gecompleteerd met bebouwd Damiatebolwerk. Dagblad De Dordtenaar, 21-7-1970. (Augustijnenhof ordner F)
Beslissing gevraagd voor plan Spuihaven. Dagblad De Dordtenaar, 10-3-1970. (Augustijnenhof ordner F)
Beverwijcksplein pas eind 1972 afgewerkt. Dagblad De Dordtenaar, 27-8-1970. (Augustijnenhof ordner F)
Plan Spuihaven bedreigt gevestigd winkelareaal. Dagblad De Dordtenaar, 11-3-1970. (Augustijnenhof ordner F)
Slopers kennen geen rust. Spoedig grote gaten in Bleijenhoek en Riedijk. Dagblad De Dordtenaar, 1970. (Augustijnenhof ordner F)
Saneren. Werkgroep N.V. Th Delft, 1971.
Sloop langs Noordendijk wordt voortgezet. Dagblad De Dordtenaar, 17-7-1971. (Augustijnenhof ordner F)
Binnenstad moet weer leefbaar worden. Suggesties voor verbetering. Dordts Dagblad, 19-7-1971. (Augustijnenhof ordner F)
Sanering in impasse. Plannen in de maak maar aktiviteiten stagneren. Dagblad De Dordtenaar, 29-10-1971. (Augustijnenhof ordner F)
Riedijk en Bleijenhoek meest trieste stadsdeel. Tussen afbraak geen spoor van opbouw. Dagblad De Dordtenaar, 3-9-1971. (Augustijnenhof ordner F)
Saneringsplan in discussie. Stroomversnelling nodig in vernieuwing binnenstad. Dagblad De Dordtenaar, 20-10-1971. (Augustijnenhof ordner F)
Opnieuw een strook van de Spuihaven gedempt. Dagblad De Dordtenaar, 21-12-1971. (Augustijnenhof ordner F)
“Onze huisjes lekken, ratten tieren welig, kinderen zijn ziek en je geest gaat kapot”. Dordts zwarte vlek.  (Saneringsgebied Bleijenhoek). Dagblad De Dordtenaar, 31-1-1971. (Augustijnenhof ordner F)
Gedeelte van Spuihaven tijdelijk drooggelegd. Dagblad De Dordtenaar, 3-3-1971. (Augustijnenhof ordner F)
Wie gaf fiat sloop Pelserstraat? Ettelijke panden schreeuwen om restauratie-ingrepen. Dagblad De Dordtenaar, 1971 (?). (Augustijnenhof ordner F)
Panden ingestort. (Korte Breestraat). Dagblad De Dordtenaar, ongedateerd. (Augustijnenhof ordner F)
Kromme Elleboog verdwijnt ten behoeve van stadsplein. Ongedateerd krantenknipsel. (Augustijnenhof ordner G)
Aan overspanning wordt gedacht bij doorbraak van Voorstraat-Noord. Muntpoortje komt in het nieuwe plan niet ‘los’ te staan. Ongedateerd krantenknipsel. (Augustijnenhof ordner G)
Alternatief plan Statenplein. Winkeliers concretiseren eigen visie. Dagblad De Dordtenaar, 19-2-1972. (Augustijnenhof ordner F)
Belastingen in één groot gebouw. Saneringsplan moet worden herzien. Dagblad De Dordtenaar, 14-1-1972. (Augustijnenhof ordner F)
Afbreken Johan de Wittbrug heeft verstrekkende gevolgen. Weekkrant Merwesteyn, 10-5-1972. (Augustijnenhof ordner F)
Burgemeester J.J. van der Lee over 1972. Wending in saneringsbeleid. Dagblad De Dordtenaar, 11-1-1972. (Augustijnenhof ordner F)
Verval en restauratie in de Dordtse binnenstad. Brokken uit Riedijkpand bedreigen voorbijgangers. Dagblad De Dordtenaar, 14-6-1972. (Augustijnenhof ordner F)
Steegoversloot wacht mogelijk (weer) een aanslag. Wat gaat er gebeuren met de panden van Manschot? Dagblad De Dordtenaar, 3-6-1972. (Augustijnenhof ordner F)
Bleijenhoek gezien in vogelvlucht. Dagblad De Dordtenaar (?), 6-5-1972. (Augustijnenhof ordner F)
Vernieuwing hoek Hofstraat. Dagblad De Dordtenaar, 9-8-1972. (Augustijnenhof ordner F)
Van der Vorm wil panden slopen (Groenmarktgebied). Dagblad De Dordtenaar, 7-4-1973. (Augustijnenhof ordner F)
Bevolking wordt betrokken bij plannen Bleijenhoek. Woningbouw binnenstad start in 1973. Dagblad De Dordtenaar, 23-3-1973. (Augustijnenhof ordner F)
Afremmen in ’t centrum. Nog te weinig voor “kopen in Dordtse binnenstad”. Dagblad De Dordtenaar, 9-6-1973. (Augustijnenhof ordner F)
Dordt uit de lucht gezien. Overgang tussen city en ‘schil’. (gebied Noordendijk – Bleijenhoek). Dagblad De Dordtenaar, 5-1-1973. (Augustijnenhof ordner F)
Dordts postkantoor is nu echte puinhoop. Dagblad De Dordtenaar, dec. 1975. (Augustijnenhof ordner H)
Postkantoor wordt einde jaar gesloopt. Dagblad De Dordtenaar, 2-7-1975. (Augustijnenhof ordner H)
Slopers gaan er stevig tegenaan. Laatste bebouwing Vest, tussen Veststraat en Nieuwkerksplein. Dagblad De Dordtenaar, ongedateerd artikel. (Augustijnenhof ordner H)
Plan Boogjes, informatie voor bewoners. Buurtcommissie Boogjes, 1977. (RAD)
Stadsvernieuwing. 1985. Tijdschrift Vereniging Oud-Dordrecht.
In gesprek met tekenaar J. Beckmann over de sanering van de binnenstad. Wim van Wijk, 1987. Kwartaal en Teken.
Dordrecht vernieuwt, herbouw van een stukje historische stad. 1991. Tijdschrift Vereniging Oud-Dordrecht.
Nieuw plan voor Beverwijcksplein. Weekkrant Merwesteyn, 30-12-1992. (Augustijnenhof ordner F)
Oud Dordrecht gekant tegen sloop gevels V&D (zijde Scheffersplein). Dagblad De Dordtenaar, 16-7-1996. (Augustijnenhof ordner F)
Plan: Hema op Statenplein. Weekkrant Merwesteijn, 11-7-1996. (Augustijnenhof ordner F)
Plannen binnenstad: V&D slopen en parkeergarage onder C&A en Hema. Dagblad De Dordtenaar, 3-5-1996. (Augustijnenhof ordner F)
Dordt maakt ernst met betere aanloop binnenstad. Dagblad De Dordtenaar, 10-2-1996. (Augustijnenhof ordner F)
Gevelwand Vroom & Dreesman. 1996. Tijdschrift Vereniging Oud-Dordrecht.
Geschiedenis van Dordrecht 1813-2000. Diverse auteurs, 2000.
Het Lijnbaangebied, een persoonlijke herinnering. A. Faro, 2002. Tijdschrift Vereniging Oud-Dordrecht.
De geest van het postkantoor. Theun Okkers, 2004. Tijdschrift Vereniging Oud-Dordrecht.
Dordt op de schop. Wim van Wijk, 2006.
Van Spuihaven tot Spuiboulevard. Ruimtelijke ontwikkeling en sanering in historisch perspectief. Sander van Bladel, 2009. Tijdschrift DiEP nr. 12.
Saneringsplan schoot nog na. Jaap Bouman, Dagblad De Dordtenaar,17/24-1-2012. (RAD)
De sloopkogel hield huis. Jaap Bouman, Dagblad De Dordtenaar, 3-6-2014. (RAD)
Van kaalslag tot nieuwbouw. Bert te Kiefte, 2014. Verhalen van Dordrecht nr. 28.
Archeologische vondsten in het Augustijnenkamp. (Clarisseklooster). Marc Dorst, 2014. Tijdschrift Vereniging Oud-Dordrecht.
De Bleijenhoek, een dorp binnen de stad. Michiel van Mourik-Broekman, 2015. Tijdschrift Vereniging Oud-Dordrecht.
Dordtse gevelwanden. Beschermd stadsgezicht in Dordrecht. Angenetha Balm, Jan Willem Boezeman, 2017.
Groot, groter, grootst. Plannen winkelcentrum Pelserstraat. Bart Gijsberts, 2020. Tijdschrift Dordrecht Monumenteel nr. 73
Stadssanering in de Dordtse binnenstad. Bart Gijsberts, 2020. Tijdschrift Dordrecht Monumenteel nr. 74.
Opgegroeid in de Kolfstraat. Fietje Hoyer, 2020. Tijdschrift Vereniging Oud-Dordrecht.
  
(RAD: bibliotheek Regionaal Archief Dordrecht)
 

Een deel van deze publicaties is in te zien in de bibliotheek van Historisch Informatiepunt Augustijnenhof