Literatuur en bronnen
 

 

Notulen van de Eerste vrije Statenvergadering van Hollandt gehouden te Dordrecht van 19-23 Juli 1572. Extract uit het Archief van de Staten van Holland, berustend in het Algemeen Rijksarchief te 's Gravenhage. (RAD)
Beschryvinge der stad Dordrecht. Matthijs Balen, 1677.
Beschrijving der stad Dordrecht. J. Sels, 1854.
Nederlandse opstand tegen Spanje. Johannes van Vloten, 1856-1860. (RAD)
Dordrecht in de 16e eeuw. Jan van der Maas (archivaris J.L. van Dalen), 1898 nr. 186 a-f. Dordrechtse Courant, rubriek Dordtse Schetsen. (Gebundelde overdruk Augustijnenhof).
De Overgang van Dordrecht in 1572. Jan van der Maas (archivaris J.L. van Dalen), 1922. Dordrechtse Courant, rubriek Dordtse Schetsen. (Gebundelde overdruk Augustijnenhof).
De eerste Statenvergadering. Jan van der Maas (archivaris J.L. van Dalen), 1922. Dordrechtse Courant, rubriek Dordtse Schetsen. (Gebundelde overdruk Augustijnenhof).
De Statenzaal te Dordrecht. (o.a. de gebeurtenissen in 1572). 16-12-1930. Nieuwe Rotterdamsche Courant. Plakboeken krantenartikelen Augustijnenhof.
Geschiedenis van Dordrecht. J.L. van Dalen, 1931.
De motiveering van onzen opstand. A.C.J. de Vrankrijker, 1933. (RAD)
Revolutionaire Reformatie. De vestiging van de Gereformeerde Kerk in de Nederlandse gewesten, gedurende de eerste jaren van de opstand tegen Filips II, 1575-1585. H.A. Enno van Gelder, 1943. (RAD)
Dordtse doortastendheid in 1572 legde grondslag voor Nederlandse Staat. C.J. van Roosendaal, Dordrechtsch Nieuwsblad, 10-7-1952. (Augustijnenhof ordner C)
In het Hof is historie gemaakt. Illegale Staten pleegden revolutionaire daad. C.J. van Roosendaal, Dordrechtsch Nieuwsblad, 14-7-1951. (Augustijnenhof ordner C)
De martelaren van Gorcum. D. de Lange, 1954.
Opstand en onafhankelijkheid, 1e vrije Statenvergadering te Dordrecht 1572. Diverse auteurs, 1972.
Transcriptie van de Handelingen der Eerste Vrije Statenvergadering te Dordrecht in 1572 en hiermede verband houdende vergaderingen. Th.E. Jensma, 1972 (RAD).
De herdenking van de Eerste Vrije Statenvergadering 1572-1972. Th.E. Jensma, 1972. (RAD)
Beeldenstorm. C.J.P. Lips, 1974. Wandelingen door Oud-Dordrecht.
Cornelis van Beveren. C.J.P. Lips, 1974. Wandelingen door Oud-Dordrecht.
De eerste Statenvergadering. C.J.P. Lips, 1974. Wandelingen door Oud-Dordrecht.
Jan Woutersz. Van Cuijck. C.J.P. Lips, 1974. Wandelingen door Oud-Dordrecht.
Overgang van de stad in 1572. C.J.P. Lips, 1974. Wandelingen door Oud-Dordrecht.
De Staten van Hoolland en de Opstand. J.W. Koopmans, 1990. (RAD)
De martelaren van Gorcum, voorbeelden van trouw. C.J. van Blijswijk, 1993.
Historie, Geografie en Genealogie van het geslacht Wor. Ing. H van der Haven, 1995.
Geschiedenis van Dordrecht 1572-1813. Diverse auteurs, 1998.
1572. Joke Vente, 2005. Verhalen van Dordrecht nr. 5.
1572. Themanummer, 2005. tijdschrift DiEP nr. 1
1572 Dordrecht. Thimo de Nijs, 2005. (RAD)
Dordrecht 1572. Serie van 12 folders rond de Eerste Vrije Statenvergadering. Diverse auteurs, 2007-2008. (RAD)
De Tachtigjarige Oorlog. Opstand en consolidatie in de Nederlanden ca. 1560-1650. Diverse auteurs, 2008. (RAD)
De martelaren van Gorinchem. Getuigenis Guilielmus Estius, geschreven in 1572. B.G. Hartmann, 2009.
De Martelaren van Gorcum. Luc Panhuysen, 2010. Historisch Nieuwsblad nr. 2/2010.
De Tachtigjarige Oorlog. Van opstand naar geregelde oorlog 1568-1648. Diverse auteurs, 2013. (RAD)
Statenvergadering en Unie van Dordrecht. Met welke bril kijken we? Herman A. van Duinen, 2013. Tijdschrift Dordrecht Monumenteel nr. 48.
Misleiding in de Statenzaal. Herman A. van Duinen, 2013. Tijdschrift Dordrecht Monumenteel nr. 48.
Het Hof van Nederland. Iris Knaape, Liesbeth van Noortwijk, 2015.
De Beeldenstorm. Van oproer tot opstand in de Nederlanden, 1566. Jan J.B. Kuipers, 2015. (RAD)
Het Hof van Nederland. Jan Willem Boezeman, 2015. Dordrecht Monumenteel nr. 54.
Stille wateren met diepe gronden in een roerige tijd − Dordtse slachtoffers van Alva’s Raad van Beroerten (1568-1572). Sander Wassing, 2015. Tijdschrift Vereniging Oud-Dordrecht.
Beeldenstorm in Dordrecht? Herman A. van Duinen, 2015. Tijdschrift Dordrecht Monumenteel nr. 57.
Dordrecht en de gewetensvrijheid. H. 't Jong, 2017. Dordrecht Monumenteel nrs. 62 en 63.
Speurtocht naar de verboden bijbel van Cornelis van Beveren. Jan Willem Boezeman, 2017. Tijdschrift Dordts Geboren nr. 2.
480 jaar oude 'ketterse' bijbel teruggevonden. Jan Willem Boezeman, 2017. Tijdschrift Dordrecht Monumenteel nr. 63.
Dordrecht en de gewetensvrijheid. Henk 't Jong, 2017, Tijdschrift Dordrecht Monumenteel nr. 62-63.
Het Plakkaat van Verlatinge. De eerste onafhankelijksheidverklaring. A.J.L. van Hooff, 2018.
Hier begon Nederland. Herman A. van Duinen, 2019.
Verborgen in Vin de Vent. Onderzoek huis Cornelis van Beveren. A.M. Balm-Kok, R. Paasse, J.W.T.M. Boezeman, 2019.
Willem van Oranje en de Eerste Vrije Statenvergadering 1572 Dordrecht. Judith Polman, Jan Teeuwisse, Coen Tamse, 2019. (RAD)
Een boekje open over de oudste Dordtse bijbel. 2019. Tijdschrift Dordrecht Monumenteel nr. 70.
Handjeklap met de watergeuzen? Harry Aardoom, 2019. Tijdschrift Dordrecht Monumenteel nr. 71.
Een heilig deksel op de beerput. Martelaren van Gorinchem. R.F. van Dijk.
 

(RAD: bibliotheek Regionaal Archief Dordrecht) 

Deze publicaties zijn in te zien in de bibliotheek van Historisch Informatiepunt Augustijnenhof