Literatuur en bronnen
 
Naamlijst van de leden der vereeniging Kunstmin, te Dordrecht. 1859. (RAD)
Huishoudelijk reglement voor de vier afdeelingen der vereeniging Kunstmin te Dordrecht. 1867. (RAD)
Catalogus der bibliotheek van de vereeniging Kunstmin te Dordrecht. 1869 (RAD)
Reglementen der vereeniging Kunstmin te Dordrecht. 1878 (RAD)
 Vereenigings-lied voor Musis Sacrum. 1882. (RAD)
Statuten en huishoudelijk reglement der Vereeniging Musis Sacrum te Dordrecht. 1882. (RAD)
unstmins inwijdingsfeest. J.L. van Dalen, ca. 1890. Knipselboek archivaris J.L. van Dalen ca. 1890-1892. Bibliotheek Augustijnenhof.
Voorwaarden van de verpachting van het buffet der vereeniging Kunstmin te Dordrecht. 1894. (RAD)
Kunstmins Halve-Eeuwfeest. Jan van der Maas (archivaris J.L. van Dalen), ca. 1900.
Dordrechtse Courant, rubriek Dordtse Schetsen. (Gebundelde overdruk Augustijnenhof).
De Vereeniging "Kunstmin" en haar nieuwe schouwburg. Jan van der Maas (archivaris J.L. van Dalen), ca. 1900.
Dordrechtse Courant, rubriek Dordtse Schetsen. (Gebundelde overdruk Augustijnenhof).
De Schouwburg-Vereeniging Jan van der Maas (archivaris J.L. van Dalen), 14-10-1922.
Dordrechtse Courant, rubriek Dordtse Schetsen. (Gebundelde overdruk Augustijnenhof).
Oproep tot het bijwonen van de 'groote fascistische vergadering' op vrijdag 10 novemner 1933 in Kunstmin. (RAD)
Nu Kunstmin in zijn huidigen vorm gaat verdwijnen. 1939. (RAD)
Afscheid van Kunstmin. Liefdadigheidsavond. Mij. tot Nut van 't Algemeen dept. Dordrecht, 1939. (RAD)
Verbouwing van den schouwburg Kunstmin te Dordrecht, architect ir. S. van Ravesteyn. G. Rietveld, H.A. Maaskant, 1941. (RAD)
Kunstmin. C.J.P. Lips, 1974. Wandelingen door Oud-Dordrecht.
De schouwburg in de Wijnstraat. C.J.P. Lips, 1974. Wandelingen door Oud-Dordrecht.
Sybold van Ravesteyn, architect van Kunstmin en De Holland. Kees Rouw, 1988. (RAD)
Schouwburg Kunstmin Dordrecht, 1890-1993. Brochure renovatie. Kees Rouw, 1993. (RAD)
Vroegere Dordtse concertzalen Corry Roest, 15-3-1994. Dordtse Verhalen 1. Bibliotheek Augustijnenhof.
Toneel in Dordrecht. Gerard Gast, 2004. Tijdschrift Vereniging Oud-Dordrecht.
Toneel in Dordrecht. De geschiedenis van Schouwburg Kunstmin. Gerard Gast, 2005. Tijdschrift Vereniging Oud-Dordrecht.
Een nieuwe schouwburg in Dordrecht? Jaap Bouman, Dagblad De Dordtenaar, 11-1-2005. (RAD)
Achter de gevel van Pandora. Dordrechts oudste schouwburg. Conny van Nes, 2006. Tijdschrift DiEP nr. 3.
Dordrechts eerste Schouwburg. Corry Roest, 2007. Tijdschrift Vereniging Oud-Dordrecht.
Bouwhistorische opname Schouwburg Kunstmin, Sint Jorisweg 76 te Dordrecht. J.W. Veerman, 2010. (RAD)
Het patriciërshuis Wijnstraat 82-86. Angenetha Balm, 2010/2011. Tijdschrift Dordrecht Monumenteel nr. 36-41.
Kunstmin is dood, leve Kunstmin! Jaap Bouman, Dagblad De Dordtenaar, 23-3-2010/5-6-2012. (RAD)
Schouwburg Kunstmin, podium, passie en publiek. Geesken Bloemendal-ter Horst, Elisabeth van Heiningen, 2012.
Verhalen van Dordrecht nr. 25.De Musishof. 2012. Dordrecht Monumenteel nr. 42.
De decoratieve schilderingen in Schouwburg Kunstmin. Hans van Herwijnen, 2013. Tijdschrift Vereniging Oud-Dordrecht. (RAD: bibliotheek Regionaal Archief Dordrecht)
 
Deze publicaties zijn in te zien in de bibliotheek van Historisch Informatiepunt Augustijnenhof