Literatuur en bronnen
 
Beschryvinge der stad Dordrecht. Matthijs Balen, 1677.
Letteren oudheidkundige avondstonden. G.D.J. Schotel, 1841.
Geschiedenis van Dordrecht. J.L. van Dalen, 1931.
Geschiedenis van Dordrecht 1572-1813. Diverse auteurs, 1998.
Elck zijn waerom. Vrouwelijke kunstenaars in België en Nederland. Diverse auteurs, 2001. (RAD)
The Emblem Book of Margaretha van Godewijck (1627-1677). Jane Stevenson, 2005. (RAD)
Een huis met een literaire geest. Jan Willem Boezeman, 2013. Tijdschrift Dordrecht Monumenteel nr. 49.
De Dordtse Letteren 1572-2019. Kees Klok, 2019. Verhalen van Dordrecht nr. 38.
Margaretha van Godewijck. Margreet Lefeber-Karres, 2019/2020. Tijdschrift Oud-Dordrecht.
Dochters van Dordrecht. Saskia Lensink, 2020.
Margaretha van Godewijck. Een serie artikelen. Margreet Lefeber-Karres, 2020 t/m 2023. Tijdschrift Oud-Dordrecht. 

(RAD: bibliotheek Regionaal Archief Dordrecht)

 

Deze publicaties zijn in te zien in de bibliotheek van Historisch Informatiepunt Augustijnenhof