Literatuur en bronnen
 

 

't Begin van Hollant in Dordrecht. Johan van Beverwijck, 1640.
Beschryvinge der stad Dordrecht. Matthijs Balen, 1677.
Beschrijving der stad Dordrecht. J. Sels, 1854.
De Maas en de dijken van de Zuid-Hollandschen Waard in 1421. J.H. Hingman, 1885.
De St. Elisabethsvloed. Jan van der Maas (archivaris J.L. van Dalen), nr. 139. Dordrechtse Courant, rubriek Dordtse Schetsen. (Gebundelde overdruk Augustijnenhof).
De St. Elisabethsvloed bij Dordrecht in 1421. In Oude Kunst 1916 nr. 5, p. 183-186. (RAD)
De St. Elisabethsvloed op Dordrechts Museum. Jan van der Maas (archivaris J.L. van Dalen), 1924. Dordrechtse Courant, rubriek Dordtse Schetsen. (Gebundelde overdruk Augustijnenhof).
De inpoldering van de Biesbosch. 27-7-1928.  Dordrechtsch Nieuwsblad. Plakboeken krantenartikelen Augustijnenhof.
De Biesboschpolder. 1929 Dordrechtsch Nieuwsblad. Plakboeken krantenartikelen Augustijnenhof.
Geschiedenis van Dordrecht. J.L. van Dalen, 1931.
Oudheidkundige vondsten in den Biesbosch. C.J.P. Lips, 12-3-1938. Dordrechtsch Nieuwsblad. Plakboeken krantenartikelen Augustijnenhof.
De Grote- of Zuidhollandse waard. Andrea Fockema, 1950. Studiën over wetenschaps geschiedenis dl. 3, Leiden.
De Sint Elisabethsvloed. De legendarische stormramp van 1421. Elisabeth M.K. Gottschalk, 1971.Spieghel Historiael nr. 12. (RAD)
Dubbeldoop in Dordrecht. Start van Sterrenburg II, 550 jaar na wonderbaarlijke redding van Beatrijs tijdens de Sint Elisabethsvloed van 1421. C. Buddingh', 1971. (RAD)
Opkomst en ondergang van de Grote Waard. Tacke Stol, 1981. Holland 13 jg. nr 3-4
Van grillige rivierenloop en natuurkrachten tot natuurterrein. 1985. Tijdschrift Vereniging Oud-Dordrecht.
Opgraving MOK-veld Dubbeldam. AWN-waarneming 12/13 maart 1990. Digitale bibliotheek  Augustijnenhof.
Een verdronken kerkhof in Dubbeldam. K.A.M. Hessing, C. van der Esch, F.J. Laarman en J.C. Groeneveld, 1990.  Digitale bibliotheek  Augustijnenhof.
Opgraving MOK terrein in Dordrecht/Dubbeldam. C. Lugtenburg, A. Osseweijer, J. Groeneveld, 1990. Grondig Bekeken nr. 5. Tijdschrift AWN Lek- en Merwestreek.
De lezing over de opgravingen op het Dubbeldamse MOK-veld. C. van der Esch, 1990. Grondig Bekeken nr. 5. Tijdschrift AWN Lek- en Merwestreek.
Het altaarstuk met de Sint Elisabethsvloed uit de Grote Kerk van Dordrecht. De oorspronkelijke plaats en de opdrachtgevers. Liesbeth M. Helmus, 1991. 
De bedding van de Dubbel opgespoord. Boringen langs en in de nabijheid van de Dubbelsteynlaan. C. van der Esch, 1992. Grondig Bekeken nr. 7. Tijdschrift AWN Lek- en Merwestreek.
De zee neemt, de zee geeft; de gevolgen van de Sint-Elisabethsvloed in het Land van Heusden en Altena en de Langstraat. Braams, 1996. (RAD)
Mythen van de Biesbosch (gevolgen van de Sint Elisabethsvloed). J. Hendriks, 1997. (RAD)
Geschiedenis van Dordrecht tot 1572. Diverse auteurs, 1998.
De Grote Waard. Geschiedenis van een Hollands landschap. Willem van der Ham, 2003.
Spuiweg op de Kop (o.a. nieuwe visie Sint- Elisabethsvloed). Deborah Paalman, 2004. Tijdschrift Vereniging Oud-Dordrecht.
Munten bij het Minderbroederklooster, Jan Koonings, 2004. Tijdschrift Vereniging Oud-Dordrecht.
Heisterbach en de opgravingen in de Grote Kerk. Herman A. van Duinen, 2005. Tijdschrift Vereniging Oud-Dordrecht.
19 november 1421, Sint Elisabethsvloed. Ben Speet, 2005. (RAD)
Boerderijen en hun bewoners in de Groote Waard. A.P. Hoek, 2006.
De St. Elisabethsvloed. Wim Roodnat, 2006. Verhalen van Dordrecht nr. 7.
Wat de bodem nu nog prijsgeeft. Verdronken dorpen in de Groote Waard, Rob Haan, Deborah Paalman, 2006. Tijdschrift Vereniging Oud-Dordrecht.
De mythe rond de storm. Els Kamsteeg, 2006. Tijdschrift DiEP nr. 3.
Houweningen leefde voort na 1421.  Wim van Wijk, 2007. Tijdschrift DiEP nr. 6.
Rietsnijdershuisjes, griendketen en boerderijen in polder De Biesbosch. Rob Haan, 2007. Tijdschrift Vereniging Oud-Dordrecht.
Pieter, opgevist, leggende met een kat bij sigh. C. Nederveen, 2007. Tijdschrift Vereniging Oud-Dordrecht.
Een Spaanse kruik uit Erkentrudenkerk. Jan Koonings, 2007. Tijdschrift Vereniging Oud-Dordrecht.
De doopvont van klooster Eemstein in Papendrecht. Chr. Meijers en G.A.A. Westen, 2007. Tijdschrift Vereniging Oud-Dordrecht.
Verdronken dorpen boven water. Sint Elisabethsvloed 1421. Geschiedenis en archeologie. Diverse auteurs, 2007. 
Limieten, bolbakens en molenstenen. Rob Haan, 2008. Tijdschrift Vereniging Oud-Dordrecht.
Pionieren in Polder de Biesbosch. Rob Haan, 2008. Tijdschrift Vereniging Oud-Dordrecht.
Archeologie. Onderzoeksgebied Amstelwijk-Bolbaken. T.H.L. Hos, 2008. Dordrecht Ondergronds Briefrapport nr. 6.
Alleen maar water en wolken (eigendomsrechten van de aangewassen gronden, de opwassen en de visserijrechten in de na 1421/1424 grotendeels ondergelopen Grote Waard. Cees Esseboom, 2009. Tijdschrift Vereniging Oud-Dordrecht.
Luctor et emergo. Een opgraving van een verdronken laat-middeleeuws dorp. Tom Hos, 2009. Tijdschrift Vereniging Oud-Dordrecht.
Wolbrandskerke teruggevonden?  Henk 't Jong, 2009. Tijdschrift DiEP nr. 11.
Nederzettingen in de Groote Waard van vóór 1421. H. 't Jong, M.C. Dorst, 2009. Dordrecht Ondergronds Briefrapport nr. 23.
Het Sint Elisabethsaltaar en de Grote Waard. Jacqueline Hoevenberg, 2010. Tijdschrift Vereniging Oud-Dordrecht.
De Tieselenswaard – geschiedenis van een verdronken polder (2). Henk ’t Jong, 2011. Tijdschrift Vereniging Oud-Dordrecht.
Een 11de-eeuwse houten kerk aan de Dubbel. Marc Dorst, 2012. Tijdschrift Vereniging Oud-Dordrecht.
De Tieselenswaard – geschiedenis van een verdronken polder (2). Henk ’t Jong, 2012. Tijdschrift Vereniging Oud-Dordrecht.
De middeleeuwse Maas ‘teruggevonden’ onder de Wieldrechtse Zeedijk. Rob Haan, 2012, Tijdschrift Vereniging Oud-Dordrecht.
De zalmvisserij op het Bergsche Veld en de Nieuwe Merwede. Rob Haan, 2014. Tijdschrift Vereniging Oud-Dordrecht.
De Graaf, het afwateringskanaal van de Dordrechts Waard. Henne van Heeren, 2015. Tijdschrift Vereniging Oud-Dordrecht.
De limietpaal van Twintighoeven. Rob Haan, 2015. Tijdschrift Vereniging Oud-Dordrecht.
Heeft Crabbehoff een middeleeuwse voorganger gehad? Henne van Heeren, 2016. Tijdschrift Vereniging Oud-Dordrecht.
De schilderingen van de Sint-Elisabethspanelen. Herman A. van Duinen, 2016. Tijdschrift Dordrecht Monumenteel nr. 58.
De kerkklokken van verloren dorpen. Henne van Heeren, 2016. Tijdschrift Dordrecht Monumenteel nr. 59-60.
De kerkklokken van de verdronken dorpen, de kerkklok van Cillaarshoek. Harry Aardoom, 2016. Tijdschrift Dordrecht Monumenteel nr. 61.
Naer de rechts conste der geometrie. Vijf eeuwen landmeetkundige activiteiten langs de middeleeuwse Maas in de Biesbosch. Jan Blaas, Leen Rietveld, 2017.
De 'Sinte Stevenswech'. Harry Aardoom, 2017. Dordrecht Monumenteel nr. 62.
De kerkklokken van de Groote Waard. Henne van Heeren, Harry Aardoom, 2017. Dordrecht Monumenteel nr. 60-62.
De Dordtse Waard. Straatnamen Land van Valk. Henk t Jong, 2017. Tijdschrift Dordrecht Monumenteel nr. 64.
De klokken van de Groote Waard. Harry Aardoom, Henne van Heeren, Maria Vermeeren, 2017. Tijdschrift Dordrecht Monumenteel nr. 64.
Vryen Inweert die men gemeenelijk heet Grooten Waert. Henne van Heeren, 2017. Tijdschrift Vereniging Oud-Dordrecht.
Aan de oevers van de Dubbel, de Maas en de Alm vinden we de vrijheid. Henne van Heeren, 2017. Tijdschrift Vereniging Oud-Dordrecht.
Verkeer door de Groote Waard in de 14de eeuw, deel 1: de reisverslagen en het verkeer over water. Henne van Heeren, 2018. Tijdschrift Vereniging Oud-Dordrecht.
Ende want wi ter warheyt verstaen, dat groot noot doet diken. Henne van Heeren, 2018. Tijdschrift Vereniging Oud-Dordrecht.
Van Heisterbach en Crabbehoff naar het eeuwige leven. Rob Haan, 2018. Tijdschrift Vereniging Oud-Dordrecht.
Van La Venezia naar de Toekan. Leen Rietveld, 2018. Tijdschrift Dordrecht Monumenteel nr. 67.
Wandelend kruisbaken. Leen Rietveld, 2018. Tijdschrift Dordrecht Monumenteel nr. 68.
Een inspectietocht in de 11de eeuw of landjepik in de 12de eeuw? Henne van Heeren, 2018. Tijdschrift Dordrecht Monumenteel nr. 68.
De plek van kruisbaken 1. Leen Rietveld, 2018. Tijdschrift Dordrecht Monumenteel nr. 69.
De oude Biesbos. Leen Rietveld, 2019. Tijdschrift Dordrecht Monumenteel nr. 70.
De molensteen van de Bovenste Beversluis in de Dordtse Biesbosch. Caspar Blaauw, 2019. Tijdschrift Vereniging Oud-Dordrecht.
Dijken en woonheuvels in de Groote Waard. Henne van Heeren, 2019. Tijdschrift Vereniging Oud-Dordrecht.
Verkeer door de Groote Waard in de 14de eeuw - deel 2: de verkeersaders. Henne van Heeren, 2020. Tijdschrift Vereniging Oud-Dordrecht.
Tolloysen of Cruyskerc? Henne van Heeren, 2020. Tijdschrift Dordrecht Monumenteel nr. 75.
De Dordtse Biesbosch. Rob Haan, 2020. Verhalen van Dordrecht nr. 40.
Ondergang van de Groote Zuidhollandse Waard (1). Het zuidwesten van de waard en de Landen bezuyden de Merwede. Henne van Heeren, 2021. Tijdschrift Vereniging Oud-Dordrecht. 
Ondergang van de Groote Zuidhollandse Waard (2). Het zuidwesten van de waard en de Landen bezuyden de Merwede. Henne van Heeren, 2021. Tijdschrift Vereniging Oud-Dordrecht. 
De meningen door Mr. Pieter Sluyter en Cornelis Pietersz. van 1560 en 1564. Leen Rietveld, 2021. Tijdschrift Vereniging Oud-Dordrecht. 
Het ontstaan van het Oudeland van Dubbeldam. Henne van Heeren, 2022. Tijdschrift Vereniging Oud-Dordrecht.  

(RAD: bibliotheek Regionaal Archief Dordrecht)

Deze publicaties zijn in te zien in de bibliotheek van Historisch Informatiepunt Augustijnenhof