Literatuur en bronnen
 

 

Bescheiden betreffende een grenswijziging tussen de gemeenten Dordrecht en Dubbeldam. 1865-1871. (RAD)
Feestwijzer ter gelegenheid van de inhuldiging van den Edelachtbaren heer G.F. de Roo als burgemeester van Dubbeldam op 30 juni 1914. (RAD)
Watertorens in gewapend beton. De watertoren voor de gemeente Dubbeldam. A. Visser, 1916. (RAD)
Voorloopig rapport over de bedijking van een gedeelte van den Biesbosch of het Bergsche Veld, onder de gemeente Dubbeldam. J. Brouwe Czn., 1921. (RAD)
Een stukje geschiedenis van 't kerkgebouw en de pastorie te Dubbeldam, 1861-1870. J.W. Eggink, 1932. (RAD)
Geschiedenis van de buitenplaats Dordwijk te Dubbeldam. J.W. Eggink, 1933. (RAD)
Uit de geschiedenis van Dubbeldam. C.J.P. Lips, 1935. (RAD)
Dubbelsteyn, eens een parel van Dubbeldam, begon als boerderij. Oud familiebezit onder de hamer. C.J.P. Lips, 1958. (RAD)
Dubbeldam, economische en sociale voorzieningen. Economisch-Technologisch Instiituut voor Zuid-Holland, 1963. (RAD)
50 jaar DVO 1913-1963. (Dubbeldamse Gymnastiekvereniging Door Vrienden Opgericht). Eigen uitgave, 1963. (RAD)
Hervormde Gemeente Dubbeldam. Jac. de Mars, J. v.d. Velden, ca. 1964. (RAD)
Dubbeldam krijgt station. Weekkrant Merwesteijn, 26-5-1965. (Augustijnenhof ordner E)
Burgervader van Dubbeldam J.P.M. Beelaerts van Emmichoven over de samenvoeging met Dordrecht: "Onaanvaardbaar". 1966. (RAD)
60-jarig bestaan van de harmonie-vereniging Oefening Baart Kunst te Dubbeldam, 1909-1969. Eigen uitgave, 1969. (RAD)
Bescheiden betreffende de annexatie van Dubbeldam door Dordrecht, verzameld door de Dubbeldamse wethouder J.G.H. van der Stigchel, 1966-1970. (RAD)
Dubbeldam zoals het was en is. C. Buddingh', met tekeningen van Otto Dicke, 1967.
Notulen van de openbare vergadering van de raad der gemeente Dubbeldam, gehouden op 29 juni 1970 ten raadhuize, opgesteld door de notulist L. Dubbeldam. Hierin toespraken i.v.m. de opheffing van de gemeente Dubbeldam per 1 juli 1970. (RAD)
Dubbeldam in oude ansichten. S. Schillemans, W. Veerman, 1972. (RAD)
Dubbeldamse Korfbalvereniging DKV 1951-1976. J. de Bruijn, 1976.
De praktijk van de relatie met betrekking tot Dordrecht - Dubbeldam. Tekst van een voordracht in de serie "Grenswijzigingen van gemeenten in planologisch perspectief". J.H. van Zuuren, 1980. (RAD)
100 jaar C.J.V. in Dubbeldam. Jonathan Weest Getrouw.  M. de Vos e.a. 1984. (RAD)
Gilles de Geus. Storm over Dubbeldam. Stripalbum. Hanko Kolk, Peter de Wit, 1986. (RAD)
De strijd tegen het water.  G. van Wijk, 1988. Tijdschrift Stichting Oud Dubbeldam nr. 5.
Dubbeldam 75 jaar, 1913-1988 : jubileumuitgave ter herinnering aan het 75-jarig bestaan, aangeboden door voetbalvereniging Dubbeldam. G. van der Vlies, 1988. (RAD)
75 jaar Dubbeldamse Gymnastiekvereniging D.V.O., 1913-1988. Eigen uitgave, 1988. (RAD)
Jubileumboekje bij het veertig-jarig bestaan van de Nederlandse Christen Vrouwenbond afdeling Dubbeldam, 1948-1988. (RAD)
Dordwijk. G. van Wijk, 1989. Tijdschrift Stichting Oud Dubbeldam nr. 6.
Groen dorp in een drukke stad. J. van der Neut, 1990. Tijdschrift Stichting Oud Dubbeldam nr. 7.
Dubbeldam dubbel. H. Brits, F.W. van Efferen, J., Schut, 1991. Tijdschrift Stichting Oud Dubbeldam nr. 8.
De geschiedenis van het eiland van Dordrecht. J.J. de Jongh, 1992. Tijdschrift Stichting Oud Dubbeldam nr. 9.
Niet zoveel bochten in de Kromme Zandweg. Jaap Bouman, Dagblad De Dordtenaar 1-9-1992 (Augustijnenhof ordner B)
De Dubbelsteynlaan. Ooit een smal zandpad. Jaap Bouman, Dagblad De Dordtenaar 1992 (?). (Augustijnenhof ordner B)
Hervormde predikanten te Dubbeldam, 1630-1870. S. Laansma, 1992. Gens Nostra jrg. 47 nr. 4-5. (RAD)
Het agrarisch verleden. F.W. van Efferen, H. Brits, J. Schut, 1993, 1994. Tijdschrift Stichting Oud Dubbeldam nrs. 10-11.
In bezettingtijd. F.W. van Efferen, H. Brits, J. Schut, 1995. Tijdschrift Stichting Oud Dubbeldam nr. 12.
De wapens van Dubbeldam, Wieldrecht en de Mijl. P. Husen, 1995. Tijdschrift Vereniging Oud-Dordrecht.
Dorp Dubbeldam kwart eeuw wijk van Dordrecht. Dagblad De Dordtenaar, 21-6-1995. (Augustijnenhof ordner F)
Wieldrecht. F.W. van Efferen, H. Brits. J. Schut, 1996. Tijdschrift Stichting Oud Dubbeldam nr. 13.
Dubbeldamse monumenten. F.W. van Efferen, H.A. Visscher, 1997. Tijdschrift Stichting Oud Dubbeldam nr. 14.
De Dordtse wijk Dubbeldam. Historie, karakter, kwaliteiten, kansen en wandelroute. H.A. Visscher, 1997. (RAD)
Dubbeldam in het kort. Geschiedenis en ontwikkeling. Conny van Nes, Edwin van Son, 1997. (RAD)
50 jaar samen onder één dak. Internaat voor schipperskinderen De Singel en Dubbeldam. 1997. (RAD)
Dubbeldamse notabelen, Jaap Bouwman, Dagblad De Dordtenaar, 5-5-1998. (RAD)
De rijke historie. M. Acoca, J. Schut, 1998. Tijdschrift Stichting Oud Dubbeldam nr. 15.
75 jaar School met den Bijbel in het gehucht Tweeden Tol, gemeente Dubbeldam, 1923-1998. Jubileumboek van een bijzondere plattelandschool op de zuidelijke punt van het Eiland van Dordrecht. Jan Alleblas, 1998. (RAD)
Legendarische Dubbeldammers. J. Schut, 1999, 2001, 2003. Tijdschrift Stichting Oud Dubbeldam nrs. 16, 18, 20.
Langs het tuinpad van Dubbeldam. 2000. Tijdschrift Stichting Oud Dubbeldam nr. 17.
Dubbel en dwars. De geschiedenis van de sociale beweging in Dubbeldam. G. van de Wal, E.M. Koster, 2000. (RAD)
25 jaar Rommeldam in Dubbeldam. Nel van de Berg, 2000. (RAD)
Dubbeldam in 2000 in beeld. Tony Bruys, 2001. (RAD)
Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen ANBO afdeling Dubbeldam 50 jaar, 1951-2001. Anbo afd. Dubbeldam, 2001. (RAD)
Dubbeldam, een dorp met een verleden. J. Schut, 2002. Tijdschrift Stichting Oud Dubbeldam nr. 19.
100 jaar Vereeniging Een School met den Bijbel te Dubbeldam, 1902-2002. Geschiedenis van een protestants-christelijke schoolvereniging naast Dordrecht, 2002. Jan Alleblas, Peter Dillingh. Jeanne Lokers-in ý Veld, 2002. (RAD)
Diakenen te Dubbeldam 1631-1728 en Oudelingen en Diakenen te Dubbeldam 1727-1792. E.R. van Dooremalen, 2003. (RAD)
De Griend (buurtschap in Dubbeldam). Elisabeth van Heiningen, 2003. Tijdschrift Vereniging Oud-Dordrecht.
Historische boerderijen. J. Schut, 2004. Tijdschrift Stichting Oud Dubbeldam nr. 21.
Een kerk op Dubbeldam. 375 jaar Hervormde Gemeente (1630-2005).
Dubbeldam 1940-1945.  J. Schut, 2005. Tijdschrift Stichting Oud Dubbeldam nr. 22.
Dubbeldamse scholen. W. Wouters, T. Bruys, m.m.v. J. Alleblas. 2006. Tijdschrift Stichting Oud Dubbeldam nr. 23.
Groeten uit Dubbeldam. J. Alleblas, 2007. Tijdschrift Stichting Oud Dubbeldam nr. 24.
De bewoningsgeschiedenis van het huis Zeedijk 19 en 21 te Dubbeldam, thans Dordrecht. Angenetha Balm-Kok, 2007.
Jan van Harthals, de enige Dubbeldamse patriot? Cees Esseboom, 2007. Tijdschrift Vereniging Oud-Dordrecht.
Dubbeldam door de eeuwen heen. W. Wouters, 2008. Tijdschrift Stichting Oud Dubbeldam nr. 25.
Gereformeerd Dubbeldam van voor 1900 tot na 2000. Peter Dillingh, 2009. (RAD)
Dubbeldam door de eeuwen heen. W. Wouters,  2009. Tijdschrift Stichting Oud Dubbeldam nr. 26.
Dubbeldam in oude ansichten. S. Schillemans, W. Veerman, 2009. (RAD)
Oorlogsschade in Dubbeldam. W. Wouters, Th. Berendsen, 2010. Tijdschrift Stichting Oud Dubbeldam nr. 27.
Bedrijvigheid in Dubbeldam. W. Wouters, 2011. Tijdschrift Stichting Oud Dubbeldam nr. 28.
Bedrijvigheid in Dubbeldam. W. Wouters. 2012. Tijdschrift Stichting Oud Dubbeldam nr. 29.
De handhaving van de openbare orde en veiligheid in Oud-Dubbeldam. Jan de Heus, 2012. Tijdschrift Vereniging Oud-Dordrecht.
Willy van Heeren-de Geus, een leven lang in Dubbeldam. Klaas van der Knijff, 2013. Tijdschrift Vereniging Oud-Dordrecht.
Watersnood 1953, 60 jaar geleden.  W. Wouters, 2013. Tijdschrift Oud Dubbeldam nr. 30.
Indië aan de Stevensweg. Jaap Bouman, Dagblad De Dordtenaar, 30-7-2013. (RAD)
Dubbeldam door de eeuwen heen. W. Wouters, 2014. Tijdschrift Stichting Oud Dubbeldam nr. 31.
367 geëvacueerden te Dubbeldam. Watersnood 1953. E. van Dooremalen, 2014. (RAD)
Landjepik. Rob Haan, 2014. Tijdschrift Vereniging Oud-Dordrecht.
Oostenrijkse watersnoodwoningen in Dubbeldam vielen niet toe aan slachtoffers van de februariramp. Gert van Engelen, 2014. Tijdschrift Vereniging Oud-Dordrecht.
De Alloysehoeve en zijn bewoners. Klaas van der Knijff, 2015. Tijdschrift Vereniging Oud-Dordrecht.
Annexatie van Dubbeldam. Jaap Bouman, Dagblad De Dordtenaar,, 12-7-2016 (RAD)
Eigen water voor Dubbeldam. Jaap Bouman, Dagblad De Dordtenaar, 18-10-2016. (RAD)
De 'Sinte Stevenswech'. Harry Aardoom, 2017. Dordrecht Monumenteel nr. 62
De moord op Dubbeldam. Jaap Bouman, Dagblad De Dordtenaar, 24-6/2-7-2020. (RAD)
 

(RAD: bibliotheek Regionaal Archief Dordrecht)


Een deel van deze publicaties is in te zien in de bibliotheek van Historisch Informatiepunt Augustijnenhof