Literatuur en bronnen
 

 

Jacob Cats te Middelburg 1603-1623 en zijn huis aldaar, ook in betrekking tot de vroegere en latere bewoners. J.H. de Stoppelaar, 1860. (RAD)
Het vertrek van Jacob Cats van Middelburg naar Dordrecht. A.H. Kan, 1912. (RAD)
Jacob Cats in Dordrecht. J.L. van Dalen, z.j. (RAD)
Jacob Cats. Chr.J.H. Maatje jr., 1937. (RAD)
Jacob Cats in Dordrecht. Leven en werken gedurende de jaren 1623-1636. H. Smilde, 1938.
Recensie van de dissertatie van Dr. H. Smilde: Jacob Cats in Dordrecht: leven en werken gedurende de jaren 1623-1636. J.J. Mak, 1938. (RAD)
Cats in een Dordtse School? W.J.M.A. Asselbergs, P. Minderaa, 1962. (RAD)
Vader Cats. C.J.P. Lips, 1974. Wandelingen door Oud-Dordrecht.
Jacob Cats (1577-1660). Dichter, drooglegger, diplomaat. J.H. Kruizinga, 1977. (RAD)
De Hooggeleerde en zoetvleiende dichter Jacob Cats. Domien ten Berge, 1979.
Het Dordtse Catshuis. Angenetha Balm, Jan Willem Boezeman, 2004. Tijdschrift Achter de Blauwpoort.
Jacob Cats in Dordrecht. Jan Alleblas, 2004. Tijdschrift Lifestyle nr. 2. (RAD)
De Dordtse huizen van Jacob Cats. Angenetha Balm en Jan Willem Boezeman, 2007. Tijdschrift Vereniging Oud-Dordrecht.
Dordrecht, de stad van Jacob Cats. Dordrecht Monumenteel nr. 55, 2015.
De Dordtse Letteren 1572-2019. Kees Klok, 2019. Verhalen van Dordrecht nr. 38.

Bibliografie
1593 - Carmen in laudem doctissimi & eximij juvenis Iohannis Antonii Amstelrodamensis.
1595 - Ode epithalamia in nuptias nobilissimi iuvenis Galeni van-der-Laen ac generosae virginis Franciscae ab Hemstede.
1598 - Disputatio de actionibus, compilata quasi per Saturam ex. Tit. Inst. De Actionibus.
1618 - Proteus of Sinne- en minnebeelden.
1620 - Self-stryt.
1625 - Houwelick.
1627 - Proteus ofte minne-beelden verandert in sinne-beelden.
1628 - Emblemata moralia et aeconomica.
1632 - Spiegel van den ouden en nieuwen tyt.
1637 - Trou-ringh ('s Werelts begin, midden, eynde, besloten in den Trou-ringh).
1655 - Alle de wercken van Jacob Cats (herdrukt in 1658 en 1665).
1655 - Koninglyke herderinne, Aspasia.
1655 - Ouderdom, buyten-leven en hof-gedachten op Sorghvliet.
1655 - Alle de wercken, so oude als nieuwe, van de heer Iacob Cats, ridder, oudt-raedtpensionaris van Hollandt,
1656 - Doodkiste voor den levendige.
1656 - Afbeeldinge van 't Huwelyck, en 't geen daer omtrent is, onder de gedaente van een Fuyck.
1656 - Ouderdom, Buyten-Leven, en Hof-gedachten, op Sorgh-vliet.
1659 - Twee- en tachtig-jarig leeven.
1663 - Spiegel van den ouden en nieuwen tydt.
 

(RAD: bibliotheek Regionaal Archief Dordrecht)

Een aantal van deze publicaties is in te zien in de bibliotheek van Historisch Informatiepunt Augustijnenhof