Literatuur en bronnen
 

 

Onze brandkasten-industrie. De stoomfabriek van brandkasten van J. Lips Bzn. te Dordrecht. Wereldkroniek, 1897 (RAD)
Koninklijke Dordtsche stoomfabriek J. Lips. J. Lips Bzn. 1901. (RAD)
Victoria biscuits; fabrieken: Dordrecht - Brussel. A.J. ten Hope, 1904. (RAD)
Statuts Manufacture de biscuits & desserts Victoria société anonyme, usines Koekelberg (Bruxelles) & Dordrecht (Hollande). Victoria, 1904. (RAD)
Lips' electrisch gedreven slotenfabriek. J. Lips Bzn. vermoedelijk 1906. (RAD)
De firma Mak, haar bedrijf en waarmede zij hare cliëntele van dienst kan zijn. S.J. Mak, A. Mak, J.L. van Dalen, 1908. (RAD)
Lips Fabrieken 1870-1910. Eigen beheer Lips, 1910.
Werklieden-Reglementen van de N.V. Biscuitfabriek Victoria Dordrecht. Victoria, 1910-1966. (RAD)
Een wandeling door Lips' Slotenfabriek. 1913. (RAD)
Lips 1915. (RAD)
Lips. Een stukje Geschiedenis over Oude Egyptische Sloten. Eigen beheer Lips, 1916.
S.J. Mak van Waay. Met tekening H.A. Reus. Overdruk De Hollandsche Revue 25 december 1917. (RAD)
Lips brandkasten- en slotenfabrieken. ca. 1922. (RAD)
Biscuitfabrieken Victoria, Dordrecht-Holland. Een wandeling door de fabrieken. Met foto's van H.J. Tollens, 1924. (RAD)
Lips' attestenalbum. Verklaringen van eigenaren van brandkasten van de firma Lips over de staat van de brandkast na brand of inbraak. Betreft attesten en foto's uit de periode 1895-1926. Lips, 1926. (RAD)
Programma uitgegeven ter gelegenheid van den bazaar op 21-26 december 1929 in de boven- en benedenzaal van het algemeen verkooplokaal van de firma A. Mak, Vischstraat 17, ten bate van 't instrumentenfonds van het Geh. Onth. Harmoniekorps "Voorwaarts". 1929. (RAD)
N.V. Biscuitfabriek Victoria; toespraak van de directie tot 't personeel bij gelegenheid van het 25-jarig bestaan. J.C. Redelé, 1929. (RAD)
Wat niet in het fabrieksreglement staat. Sociale afdeling. N.V. Biscuit- en Chocola-Fabriek Victoria Dordrecht. 1936 (herziene druk 1946, 1950). (RAD)
Vincent J.M. Eras ontsloten. Geïnterviewd door Brusse. 20-11-1937. Dordrechtsch Nieuwsblad. Plakboeken krantenartikelen Augustijnenhof.
Honderdjarig jubileum der firma A. Mak. Kunstschatten, die haar werden toevertrouwd. Uit Dordrechtsch Nieuwsblad, 18 maart 1939. (RAD)
Een sleutel en wat er aan vastzit. De jubileerende directeur van Lips' slotenfabriek vertelt. V. Eras, 1939. (RAD)
Sloten en Sleutels door de eeuwen heen. Vincent J.M. Eras, 1941.
Van sloten en sleutels. Een interessante en waardevolle collectie. Het resultaat van een dertigjarige verzamelactie van den heer Eras, een der directeuren van de Lips sleutel- en brandkastenfabrieken te Dordrecht, op bezoek in het Lips-museum. Dordrechtsche Courant van 15 februari 1941. (RAD)
Een boek over sloten en sleutels. Interessante studie door een Lips-directeur. Dordrechtsch Dagblad 8 februari 1941. (RAD)
De Victoria-marschen, één groote victorie. Bijna vier-duizend deelnemers. Dordrechtsch Nieuwsblad, 15 april 1941. (RAD)
Over sloten en sleutels. Vincent J.M. Eras, 1943.
Eeuwfeest Firma Penn & Bauduin Dordrecht. Opvoering der revue 100 Jaar Penn & Bauduin op 12 en 13 september 1947 in het gebouw Kunstmin. 1947. (RAD)
Lips' attestenalbum branden en inbraken deel 2. Verklaringen van eigenaren van brandkasten van de firma Lips over de staat van de brandkast na brand of inbraak. Betreft attesten en foto's uit de periode 1940-1945, grotendeels als gevolg van oorlogshandelingen. Lips, 1947. (RAD)
Enkele flitsen uit de vertegenwoordigersvergadering van Victoria op 5 en 6 januari 1954 te Dordrecht. Victoria, 1954.(RAD)
Hoe het groeide; historie der Lips bedrijven. Vier delen, J.P.M. Lips, 1954-1964. (RAD)
Statuten van de N.V. Biscuit- en chocoladefabriek Victoria te Dordrecht. Victoria, 1956. (RAD)
Voor Victoria-meisjes, over trouwen en sparen òf over niet trouwen en óók sparen!. Victoria, 1961. (RAD)
In memoriam H.J.J.M. Lips, overleden op 21 april 1961. Lips Brandkasten- en Slotenfabrieken N.V. 1961. (RAD)
Over de twee panden in de Botgensstraat, waarin de heer J. Lips Bnz. in 1871 begonnen is. J.P.M. Lips, 1963. (RAD)
Lips' Brandkasten- en Slotenfabrieken N.V. te Dordrecht. J. Meuldijk, 1964. (RAD)
Nieuw leven in Breestraat. Bouw Algemeen Verkooplokaal begint spoedig. Concentratie MAK-veilingen. Dagblad De Dordtenaar, 13-3-1970. (Augustijnenhof ordner F)
Lips voetbalvereniging 1934-1974. J. Kruger, B.M. Lips, R. van Nes, P.A. Piantoni, P. van Toorn, G.C. Seits, 1974. (RAD)
Lips zekerheid in veiligheid. Een staalkaart voor veiliger leven. Joop Lemmens, ca. 1977. (RAD)
Lips Slotenmuseum. ca. 1982. (RAD)
Historie van een der oudste veilinghuizen in Nederland: S.J. Mak van Waay. F.F. Barends, 1983. (RAD)
De kunstveiling Mak van Waay en het Dordtse venduhuis MAK. Jaap Bouman, Dagblad De Dordtenaar 28-8-1990. (Augustijnenhof ordner B)
Penn & Bauduin Grootint Dordrecht 1843-1993. 150 jaar bedrijfshistorie. Cees van Sluis, 1993. (RAD)
Catalogus van de bibliotheek van het Lips slotenmuseum. Lips-museum, 1995. (RAD)
De Biscuit- en Chocoladefabriek Victoria. Het perspectief van een Dordtse ondernemersfamilie. Anke de Jong, Kasja Weenink, 1996. 
De Biscuit- en Chocoladefabriek Victoria, 1896-1966. Het perspectief van de Dordtse ondernemersfamilie Redelé. Anke de Jong, Kasja Weenink, 2000. Jaarboek Vereniging Oud-Dordrecht.
Historisch perspectief Victoria-LU-Danon. G. Gast, 2000. Tijdschrift Vereniging Oud-Dordrecht.
Oudste veilingfamilie Mak gaf naam aan Dordts veilinghuis. Een veilinghuis als huis voor de kunsten. Jan Horstink, 2001. (RAD)
Lips Nederland B.V. Peter Wismeijer, 2002.
Over ogen, stelen, baarden en valpennen. (Slotenmuseum Lips). Jan Koonings, 2003. Tijdschrift Vereniging Oud-Dordrecht.
Unieke collectie maandelijks te bewonderen in Lips Slotenmuseum, Lifestyle Dordrecht 2005 nr. 3. (RAD)
Victoria koekjesfabriek. Frits Baarda, 2006. Tijdschrift DiEP nr. 4.
Victoria. Geschiedenis van een biscuitfabriek. Frits Baarda, 2006. Verhalen van Dordrecht nr. 8.
Dag Lips. Jaap Bouman, Dagblad De Dordtenaar, 31-1-2006. (RAD)
Dichtwerk van Dordtse bedrijven. Jaap Bouman, Dagblad De Dordtenaar, 11-4-2006. (RAD)
Wonen en werken bij de Blauwpoort. Angenetha Balm, Jan Willem Boezeman, 2007.
Brandstofhandel Van Andel 150 jaar. Bouke Blijdesteijn, 2008. Tijdschrift Oud-Dordrecht.
Bakkerij van Herk, het oudste bedrijf van Dordrecht? Werkgroep Het Nieuwe Werck, 2008. Tijdschrift 'Achter de Blauwpoort'.
Victoria biscuits-chocolat. De la manufacture aux géants de l'agroalimentaire. Didier Sutter, 2008.
Bruggen en vuurtorens van Penn en Bauduin reclame voor Dordt. Jaap Bouman, Dagblad De Dordtenaar, 8-3-2011. (RAD)
Opnieuw vuurtorens, bruggen en putdeksels van Penn en Bauduin. Jaap Bouman, Dagblad De Dordtenaar, 22-3-2011. (RAD)
De Pokel van dr. Hubertus Jodocus Penn, stille getuige van een Dordrechts gebeuren. Prof.dr. O.C.K.M. Penn 2011. Tijdschrift Dordrecht Monumenteel nr. 39.
Het bord van de Victoriafabriek. Jaap Bouman, Dagblad De Dordtenaar, 4-12-2012. (RAD)
175 jaar Van Twist. Rob van Twist, Gitte Peeters, 2013.
Het 175 jarig bestaan van de firma 'Kemper & van Twist. Angenetha Balm, 2013. Tijdschrift Dordrecht Monumenteel nr. 47.
Het familiebedrijf Penn & Bauduin. 2016, tijdschrift Dordts Geboren nr. 1.
A. Mak Kunst- en Antiekveilingen. 2016. Tijdschrift Dordrecht Monumenteel nr. 58.
Bakkerij van Herk. Werkgroep Bedrijfsgeschiedenis, 2019. Tijdschrift Dordts Geboren nr. 9.
Doek valt voor Schellenbach. Jaap Bouman, Dagblad De Dordtenaar, 6-3-2019. (RAD)
De familie Van Twist, pioniers uit Venlo. Diverse auteurs, 2020. 
 

(RAD: bibliotheek Regionaal Archief Dordrecht)

 

Deze publicaties zijn in te zien in de bibliotheek van Historisch Informatiepunt Augustijnenhof